Informácie

  • Ak sa jedná o pristavenie kontajnera na verejnom priestranstve je potrebné, aby ste si vybavili povolenie na zabratie verejného priestranstva.
  • Podložie plochy na zloženie kontajnera musí byť vhodné pre celkovú hmotnosť kontajnera (vrátane vozidla).
  • Pred umiestnením konjarnera je potrebné zamedzit poškodeniu podložia, nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú pri manipulácii s kontajnerom.
  • Kontajner môže byť naplnený maximálne po hranu kontajnera, z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prepravy plného kontajnera.
  • Príjazdová cesta a miesto pre kontajner musia byť dostatočne zabezpečené, aby vydržali váhu nákladného auta aj s naloženým kontajnerom.
  • Je potrebné, aby miesto pristavenia bolo dostatočne priestranné na manipuláciu s kontajnerom
  • Je nutné, aby ste pri pristavení a odvoze kontajnera boli prítomný, prípadne prítomnosťou poverili inú zodpovednú osobu. Eliminujú sa tak možné nedorozumenia.
  • Pre určenie kontajnera na vývoz je rozhodujúci objem odpadu a jeho zloženie.

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky.
Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info