cenník

Cenník
*Prenájom kontajnera  70€
Každý ďalší aj začatý deň 10€
Doprava nad 10km 1€/km

 Poplatok na skládke – cena sa odvíja podľa druhu odpadu, objemu a hmotnosti

 

*Cena obsahuje pristavenie, manipuláciu s kontajnerom, odvoz odpadu na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info